Odštěpný závod Brno

BRNO - výrobní závod - CZ 05

Brněnský závod má zpracovatelskou kapacitou 500 000 litrů suroviny denně. Hlavní výrobní činností závodu je sušení sladké syrovátky a odstředěného mléka.

Od roku 1999, kdy je výrobní závod majetkem Eligo a.s., prošel tento závod několika modernizacemi výrobního zařízení a rekonstrukcí skladových prostor. Zvýšení celkové úrovně kvality výroby a hygienických podmínek přineslo schválení tohoto výrobního závodu pro export do zemí EU již v roce 2000. V roce 2004 byla realizována investice do nového, plně automatického balícího zařízení, které včetně automatické paletizace umožňuje balení produktů podle nejpřísnějších hygienických požadavků.

Řízení procesních parametrů a trvalá kontrola provozu je základním předpokladem výroby kvalitního produktu. Proto byl v roce 2003 zaveden vizualizační systém archivace technologických dat, který umožňuje sledování výrobního procesu v reálném čase z kteréhokoliv pracoviště odštěpného závodu.

  • V roce 2006 byla provedena rekonstrukce výrobního zařízení včetně jeho doplnění o technologii krystalizace laktózy.
  • V letech 2008 – 2009 byla provedena restrukturalizace závodu.
  • V roce 2013 byla provedena rekonstrukce sušící věže s cílem zvýšit výkon a uspořit energii.
  • V roce 2014 bylo zprovozněno balení do velkoobjemových vaků - Big Bagů a plnění autosil.
  • V roce 2018 byl dokončen projekt kogenerace. 
  • V roce 2021 instalace technologie na snížení emisí TZL.
  • V roce 2022 výstavba nového skladu hotových výrobků, navýšení skladovací kapacity závodu. 

Odštěpný závod Brno je jedním ze dvou hlavních pilířů akciové společnosti Eligo na cestě ke spokojeným zákazníkům.

Technické údaje

Zpracovatelská kapacita 12.000 t/rok
Výkon odpařovací stanice 20.000 litrů H2O/hod.
Výkon sušící věže 2.000 litrů H2O/hod.
Kapacita balící linky 6.000 kg/hod.
Skladovací kapacita cca 1.700 t

 

V závodu pracuje stabilní tým cca 25 zaměstnanců. Systém pravidelných odborných školení, funkční systém řízení kvality a bezpečnosti výroby potravin a nízká fluktuace je vždy velmi dobře hodnocena ze strany zákazníků.

Kontakty

<
Souhlasím se vším