Odštěpný závod Kolín

KOLÍN - výrobní závod - CZ 09

Zprovozněním sušárenské technologie na zpracování sladké syrovátky v roce 1999 byla zahájena výroba v odštěpném závodu Kolín. Bylo tak možno navázat na dlouholetou tradici sušení mléčných produktů v Kolíně.

V rámci vstupu České republiky do Evropské unie bylo nutno kolínský závod modernizovat tak, aby splňoval přísná schvalovací kriteria pro exportní závody do EU. To se podařilo jak s pomocí vlastních zdrojů společnosti, tak i z podpůrných programů, které byly určeny pro zvýšení konkurenceschopnosti a modernizaci potravinářských společností z přistupujících zemí.

Rekonstrukce proběhly na všech úrovních závodu. Byly nově vybudovány hygienické smyčky, nově bylo vyřešeno pracoviště příjmu suroviny, velké investice si vyžádalo přebudování vnitřních výrobních prostor. Byla realizována investice do nové technologie balení hotového výrobku. V roce 2004 byla provedena rekonstrukce vzduchotechnického zařízení v technologii sušárny.

Celkovou rekonstrukcí prošla i hlavní výrobní budova. Nové opláštění svým barevným řešením působí velmi esteticky a dobře zapadlo do urbanistické podoby místní části Kolína.

  • V roce 2005 byla provedena rekonstrukce odpařovacího zařízení, která přinesla zvýšení odpařovacího výkonu o 30 %.
  • V roce 2007 byla zavedena technologie krystalizace syrovátky.
  • V roce 2010 byla provedena generální oprava podlah ve výrobních provozech.
  • V roce 2011 byla uvedena do provozu vlastní výrobna el.energie pro výrobní závod – technologie kogenerace. Dále byla provedena rekonstrukce sušící věže s cílem zvýšit výkon sušení a uspořit energetické náklady.
  • V roce 2012 byla provedena modernizace závodu s cílem snížit hlukovou zátěž okolí.
  • V roce 2019 byl zprovozněn nový moderní skladovací areál hotových výrobků.

Hlavním výrobním programem závodu je zpracování sladké syrovátky. Sušená syrovátka z Kolína se svou vynikající kvalitou a chuťovým profilem rychle stala vyhledávaným artiklem pro zákazníky z celého světa.

Speciálním produktem kolínského odštěpného závodu je sušený jogurt. Používá se pro výrobu náplní do čokolád a sušenek, polev na dorty nebo energetické tyčinky.
Nově vyvinutým produktem je termostabilní syrovátka, určená pro přípravu mléčných nápojových směsí stabilních v horkém stavu.
Odštěpný závod Kolín je jedním ze dvou hlavních pilířů akciové společnosti Eligo na cestě ke spokojeným zákazníkům.

Technické údaje

Zpracovatelská kapacita 7.500 tun/rok
Výkon odpařovací stanice 10.000 litrů H2O/hod.
Výkon sušící věže 1.000 litrů H2O/hod.
Kapacita balící linky 2.000 kg/hod.
Skladovací kapacita cca 1.000 t

 

V závodu pracuje stabilní tým 25 zaměstnanců. Vysoká hygienická úroveň výroby a čistota provozu je vždy dobře hodnocena ze strany zákazníků, provádějících audity tohoto odštěpného závodu.

MODERNIZAČNÍ FOND EU

Projekt pozemní fotovoltaické elektrárny - FVE bez akumulace el. energie o celkovém výkonu 559,36 kWp. Cílem projektu je celkové snížení spotřeby primární elektrické energie z neobnovitelních zdrojů o 21,5 % , a tím snížení spotřeby emisí CO2 o 419,1 tun/rok v o.z. Kolín. FVE Kolín display 

Kontakty

<
Souhlasím se vším